H2O for Forpus

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคากสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายยุทธพงษ์ คัมภีรพงศ์
หมายเลขบัญชี: 039-2-56648-1

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร